Психотерапія

Для особистого розвитку кожна людина використовує безліч різних ресурсів, таких як книги, мистецтво, спорт і т.д. У сучасному суспільстві виділяються нові методи, які дають можливість дослідити причини виникнення емоцій у людини, її поведінки і способи для більш ефективної самореалізації. Основою таких підходів є різні розробки психологів і психотерапевтів.

Одним з таких методів психологічного впливу є когнітивно-поведінкова терапія. Вона базується на використанні нового підходу до розуміння і вирішення емоційних розладів. Це найкраща психотерапія при лікуванні наркоманії. Головною її особливістю є спосіб визначення почуттів людини, яке зосереджена на сприйнятті ситуації, що виникла в результаті певної поведінки людини, а не на вивченні самої ситуації, як це робилося раніше.

Когнітивна терапія розвивалася на основі праць відомого психолога Аарона Бека. Пізніше, Альбертом Еллісом, було запропоновано розвинути її, що призвело до розробки поведінкової терапії. Ось так і з’явилася когнітивно-поведінкова терапія. Зараз когнітивна терапія сильно розвинулася і складається з безлічі різних методів. Також на її основі були розроблені власні психологічні теорії, які описують, як нормальну, так і порушену психічну поведінку.

Когнітивно-поведінкова терапія зосереджена на вирішенні таких цілей:

  • усунення або зниження симптомів психологічного збою;
  • забезпечення стабільного психологічного стану;
  • збільшити користь від вживання медпрепаратів;
  • вирішити психосоціальні проблеми;
  • зменшити можливі психічні розлади надалі.

Для вирішення проблеми пацієнта, когнітивний психотерапевт зосереджує увагу клієнта на виявлення та вирішення безлічі завдань. Серед них такі – усвідомлення того, що на певну поведінку впливають, як думки, так і емоції, які відчуває людина, вміння знаходити і абстрагуватися від думок негативного характеру, які можуть нашкодити психіці людини і прийняття неправильних рішень, що призведе до майбутніх погіршень.

Відомий учень Зигмунда Фрейда, Вільгем Райх, який розробив на основі понять психоаналізу свою власну теорію, назвав її тілесна терапія. Тілесна терапія базується на рішенні проблем пацієнта шляхом різних процедур із застосуванням тілесного контакту. Розробку його теорії продовжили А. Лоуен, Ф. Александер, М. Фельденкрайз.

Способи, які використовує тілесна терапія, дають можливість осмислити таємні фізіологічні зусилля і положення тіла, почуття в тілі і викликані ними емоції.

Методи і прийоми тілесної терапії дозволяють зробити обґрунтовані висновки про зв’язок між фізіологічним станом тіла і відчуттями людини, його душею та емоціями.

Терапія, орієнтована на застосування тілесних контактів, допомагає знімати біль, напругу в тілі, порушення рухливості або самопочуття, а також зменшує ймовірність виникнення хвороб, які пов’язані з негативними наслідками від стресів.
Ця терапія дозволяє сформулювати нові погляди на старі речі, що може позитивно впливати на формування емоцій і уникати негативних наслідків від стресових ситуацій у пацієнта.

Тілесна психотехніка спрямована на надання людині можливості відчути себе вільним, в гармонії з навколишнім світом, повернутися в природне середовище. Вона допомагає навчити людину жити в фізичному та духовному комфорті, відкрити в собі творчий потенціал.

Третім видом психотерапії є гештальт-терапія, яка спрямована на роботу з сьогоденням, розвитком усвідомленості у людини, а також збільшення відповідальності за власне життя. Саморегуляція психіки людини, можливість пристосування до світу навколо нього і повної відповідальності за вчинки, які він зробив, є базовою ідеєю цієї терапії.

Для розробки цієї теорії, Перлз використовував безліч різних концепцій і принципів. Головними складовими гештальт-терапії є: екзистенціалізм, теорії психоаналізу і східна філософія. Такий склад робить цю терапію близькою по духу до гуманістичного напрямку психології.

Так як гештальт-терапія базується на вивченні сьогодення, то і основною її технікою впливу є презентіфікація (концентрація на сьогоденні, актуальному).

Використовуючи свої методи, гештальт-терапія, може розвивати у пацієнтів усвідомленість, різні здібності, більш високу стресостійкість, відповідальність за свої вчинки в майбутньому. Такі результати досягаються за рахунок фокусування уваги людини на те, що відбувається з ним у даний момент. Лікар привертає увагу пацієнта на його насущні потреби та результати його власних дій, що дає можливість зрозуміти все, що відбувається з людиною в даний період життя.

Серж Гінгер розробив пентаграму, яка характеризирує людини у всіх сферах його життя і дає можливість побачити цілісний образ клієнта. Гінгер виділяє наступні сфери життя: фізична, емоційна, раціональна, соціальна і духовна. Кожна сфера показує рівень розвитку людини, так, наприклад, фізична демонструє аспекти матеріального благополуччя, сексуального життя і фізичного розвитку. Емоційна – здатності вираження почуттів та емоцій. Раціональна зосереджена на освітленні здібностей планувати, мислити нестандартно, але раціонально і творчо.
Духовна сфера показує наявність духовних цінностей, а соціальна – ставлення до оточуючих і до себе.

Ваше ім'я

Телефон